Villkor

LEVERANTÖR IDENTIFIERING

STEL Multimedia GmbH
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
TYSKLAND

VD: Arkady Gerchikov

Vi är registrerade i Tyskland vid Amtsgericht Charlottenburg under organisationsnummer
HRB 99266 B och med vårt registrerade kontor på:

STEL Multimedia GmbH

Päwesiner Weg 20
13581 Berlin

Våra viktigaste handelspartner adress är:

STEL Multimedia GmbH
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin

Vårt momsregistreringsnummer är DE 814524019

Du kan kontakta oss på följande adress:

STEL Multimedia GmbH
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Tyskland
E-post: stel-es@stel-multimedia.de
Telefax: +49 30 75 65 02 55

—————————————————
Allmänna Villkor och Kunden Information
—————————————————

A. Allmänna regler och Villkor

1. Tillämpningsområde
2. Ingående av Avtal
3. Rätten att avbryta
4. Pris och leverans kostnader
5. Frakt och leveransvillkor
6. Ansvar för Fel
7. Lag, Jurisdiktion och Kontrakt Språk

B. Kunden Information

1. Information om de viktigaste Egenskaperna hos de Varor och Tjänster som erbjuds
2. Information om Ingående av Avtalet
3. Information om betalning och leverans
4. Information om Lagring av Kontrakt Innehåll
5. Information om Tekniska Hjälpmedel för att identifiera och rätta till inmatningsfel innan Beställningen
6. Information om de Språk som erbjuds för Ingående av Avtal
7. Sekretesspolicy

A. Allmänna regler och Villkor
1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa Villkor och Förhållanden i bolaget STEL Multimedia GmbH (nedan kallad Säljaren) skall tillämpas på alla avtal som ingås mellan Kunden och Säljaren om alla varor och/eller tjänster som presenteras i online-butiken av Säljaren. Införandet av Kunder egna villkor är härmed invänt att, om inte andra villkor som har ställts.

1.2 Kunder i enlighet med Avsnitt 1.1 är både konsumenter och företagare, medan konsumenten är varje fysisk person att ingå en rättshandling för ett ändamål som tillskrivs inte heller att ett kommersiellt eller en egenföretagare yrkesverksamhet och företagaren är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som agerar i utförandet av en kommersiell eller egenföretagare yrkesverksamhet vid ingående av en rättshandling.

1.3 Om en klient fungerar som en entreprenör enligt Avsnitt 1.2, något avtalsförhållande mellan parterna regleras av tysk lag och domstolarna i det land där Säljaren har sin hemvist kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som gäller dessa relationer.
2) Ingående av Avtal

2.1 produktbeskrivning i Autoradio24 butiken inte utgör bindande anbud på den del av Säljaren, utan endast att användas för att skicka in ett bindande erbjudande av Kunden.

2.2 Kunden kan placera en order via Autoradio24 integrerad korg system.

2.2.1 Om Kunden gör en beställning via korg system genom att klicka på knappen “submit order” i sista steget i beställningsprocessen, denna ordning anses ha ett rättsligt bindande erbjudande om att köpa det valda beloppet av varor som visas på respektive produkt för mer information.

2.3 Omedelbart efter du skickar in sin beställning, Autoradio24 kommer att skicka kunden ett e-postmeddelande med bekräftelse på säljföretagets mottagande av beställningen. Säljaren kan acceptera Kundens erbjudande via e-post eller genom att leverera varor inom sju dagar.

2.4 För behandlingen och kontakta sker oftast via e-post och automatiserad orderhantering. Det är upp till kunden att se till att den e-postadress som han/hon erbjuder för orderhantering är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av Säljaren kan tas emot på denna adress. Framför allt, det är upp till kunden, om SPAM-filter används, för att se till att alla e-post som skickas av Säljaren eller av tredje part på uppdrag av Säljaren med orderhantering kan levereras.
3) Rätten att avbryta

3.1 Kunden har rätt att häva köpet av en vara utan att ge en anledning som helst inom sju arbetsdagar, med början på dagen efter han tar emot varorna. Han har att berätta i skrift eller på annat varaktigt medium till kontakt adress på leverantören (säljaren), om han vill avbryta. Detta omfattar brev, fax eller e-post.

3.2 avbeställning skall inriktas på att:

KTV Multimedia GmbH
Paewesiner Weg 20
13581 Berlin
Fax: +49 (0)30 – 75 65 02 55
E-Post: stel-es@stel-multimedia.de

3.3 Kunden måste skicka tillbaka varor till Säljarna adress i sitt ursprungliga skick på egen bekostnad, om inte Säljaren levererat varan till konsumenten av misstag eller om varan är skadad eller defekt. Kunden måste skicka tillbaka varor så fort som möjligt. Säljaren förbehåller sig rätten att ta ut en avgift som inte överstiger hans kostnader för återvinning om Kunden inte returnerar varan.

3.4 När Kunden har meddelat Säljaren att han vill häva avtalet, varje belopp som debiteras till Säljaren kommer att återbetalas så snart som möjligt och i alla händelser inom 30 dagar från Kunder avbokning.

3.5 Kunden har inte rätt att avbryta i fråga om tillhandahållande av

varor vars pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som inte kan kontrolleras av den säljaren
varorna gjorts till consumer’s egna specifikationer eller tydligt anpassade eller som med anledning av beskaffenhet inte kan återlämnas eller som riskerar att försämras eller upphöra snabbt
ljud-eller bildupptagningar eller datorprogram som konsumenten har oförseglade
tidningar, tidskrifter eller tidningar

4) Pris och leverans kostnader

4.1 Priserna inkluderar MOMS (om tillämpligt) men exkluderar leveranskostnader. Eventuella ytterligare en leverans och leverans kostnader specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska Unionen, extra kostnader som kan uppstå för enskilda fall som ytterligare skatter och/eller skyldigheter, till exempel i form av tullar.

4.3 Betalning kan behandlas via PayPal-systemet. Betalningar kan göras via Banköverföring.
5) Transport-och leveransvillkor

5.1 Bör leverans till Kund inte vara möjligt, tilldelas transportföretag returnerar varan till Säljaren och Kunden bär kostnaderna för den misslyckade utskick. Detta gäller inte om Kunden härmed övningar hans/hennes rätt att häva avtalet, eller om han/hon har varit tillfälligt hindras att ta emot de erbjudna varorna, om inte Säljaren har meddelat i en lämplig tid före leverans.

5.2 Leveransen kommer att ske enligt den information om produkten sidor efter det att ordern accepterats av Säljaren.

5.3 Säljaren kan inte garantera permanent eller fortlöpande tillgänglighet för alla produkter på sin webbplats. Alla beställningar är föremål för tillgänglighet. Om leverantören inte kan leverera varan, har han rätt att häva avtalet. Han måste betala tillbaka alla pengar som betalats av konsumenten när det gäller att avtalet inklusive porto och emballage.
6) Ansvar för Fel

Den lagstadgade ansvar för fel gäller.
7) Lag, Jurisdiktion och Kontrakt Språk

7.1 Dessa villkor regleras av engelsk lag. Engelska domstolar har exklusiv jurisdiktion över alla tvister som rör dessa villkor.

7.2 Den avtalade språket är engelska och tyska.
B. Kunden Information
1) Uppgifter om de viktigaste Egenskaperna hos de Varor och Tjänster som erbjuds

De viktigaste egenskaperna hos de varor och tjänster som ingår i den produkt beskrivning som visas i Autoradio24 online-shop.
2) Information om Ingående av Avtalet

Ingående av avtalet skall regleras enligt Punkt 2 i dessa regler och Villkor.
3) Information om betalning och leverans

Betalning kommer att ske i enlighet med Avsnitt 4 i dessa Villkor. Leverans kommer att ske i enlighet med Avsnitt 5 av dessa Villkor.
4) Information om Lagring av avtalets Innehåll

Avtalets innehåll kommer att lagras av Säljaren och kommer att skickas till Kunden skriftligen inklusive dessa Villkor och Kunden Information (till exempel via e-post, fax eller brev) efter det att Kunden har lagt sin beställning. Dessutom avtalets innehåll kommer att lagras av Autoradio24 och kan hittas genom att Kunden i kundens inloggning via lösenord-skyddat kundens konto upprättas av Autoradio24.
5) Information om Tekniska Hjälpmedel för att identifiera och rätta till inmatningsfel innan Beställningen

Kunden kan korrigera all data som matas in via den vanliga tangentbord och mus funktion innan du skickar in sin bindande beställning. Dessutom, innan du lämnar in den för, alla data som anges kommer att visas i ett fönster för bekräftelse och kan rättas till här också, via de vanliga tangentbord och mus funktion.
6) Uppgifter om de Språk som erbjuds för Ingående av Avtal

Den avtalsenliga språket är engelska eller tyska.

7) Integritetspolicy

Bara en sådan personlig information kommer att samlas in kunden ger till säljaren i syfte att ingå ett avtal eller att tillämpa för nyhetsbrev via e-post. Sådana personliga uppgifter kommer uteslutande att användas för att bearbeta den ingående av ett avtal eller en uppdragsgivare undersökning.

——————————–
Information om dataskydd
——————————–

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den person som är ansvarig
1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats (”Webbplatsen”) och tack för ditt intresse. I det Följande kommer vi att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter när du använder vår Webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.
1.2 den person som är ansvarig för den behandling av personuppgifter för de ändamål som uppgifterna skydd förordning (DSGVO) KTV Multimedia GmbH Päwesiner Weg 20, 13581, Berlin, Tyskland, Tel.: 0 30 – 84 31 87 30, Fax: 0 30 – 75 65 02 55 E-Post: info@stel-multimedia.de. För behandling av personuppgifter personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska Person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

2) kontakta
I samband med att kontakta oss (t.ex. via kontaktformulär eller E-Post) personuppgifter samlas in, vilka dessa är kan du se från kontaktformuläret. Dessa data lagras endast för att kunna svara på din förfrågan eller kontakta och tillhörande tekniska Förvaltningen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna våra legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med art. 6, Punkt. 1 lit. f DSGVO. Syftar till att din kontakt vid ingående av ett avtal, ytterligare en rättslig grund för behandling av artikel 6 Punkt. 1 lit. b DSGVO. Din data kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din ansökan, detta är fallet om det av omständigheterna att personen i fråga är äntligen löst och om det inte är lagstadgade lagring skyldigheter.

3) användningen av dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev
Om du är en registrerad Webbplats och registrera dig för vårt Nyhetsbrev per E-Post, vi kommer regelbundet att skicka dig information om våra Erbjudanden. Om du prenumererar på vårt Nyhetsbrev ger du oss ditt samtycke till användning av dina personuppgifter i enlighet med art. 6, Punkt. 1 lit. en DSGVO. Med din anmälan till Nyhetsbrevet, du måste ta till oss som ”sparas säljare” i dina inställningar från ”My eBay”. Du kan avanmäla dig från Nyhetsbrevet när som helst genom att ta bort oss som en sparad säljaren i dina inställningar till ”My eBay”. Efter avbeställning din E-postadress kommer att tas bort omedelbart i vårt Nyhetsbrev e-postlista, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina data eller vi förbehåller oss en mer omfattande användning av uppgifter som är tillåten enligt lag och vi kommer att meddela er i denna Förklaring.

4) behandling av data, för bearbetning
4.1 Att bearbeta din order, vi arbetar med följande tjänsteleverantörer att hjälpa oss i sin helhet eller i delar i genomförandet av ingångna avtal. Dessa tjänsteleverantörer som överförs i enlighet med följande information, vissa personuppgifter.
4.2 De personuppgifter som samlas in av oss lämnas ut i samband med kontraktet till den lösning som ansvarar för leverans transport företag, i den mån detta krävs för att leverera varorna. Din betalning data som vi tillhandahåller inom ramen för betalningshantering att den auktoriserade kreditinstitut, förutsatt att detta är för betalningshantering. Där betaltjänstleverantörer som används, informera oss om detta nedan uttryckligen. Den rättsliga grunden för utlämnande av data i det här fallet är artikel 6 Punkt. 1 lit. b DSGVO.
4.3 tjänsteleverantören
– Plentymarkets
Orderhantering sker via tjänsteleverantörens ”plentymarkets” (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Namn, adress och eventuellt andra personliga data i enlighet med artikel 6. 1 lit. b DSGVO uteslutande för bearbetning av Online order i plentymarkets. Distributionen av dina uppgifter sker endast i den utsträckning det är nödvändigt för utförandet av ordern är faktiskt krävs. Information om data i plentymarkets och sekretesspolicyn för plentymarkets GmbH är tillgänglig på webbplatsen för plentymarkets under ”plentymarkets.eu: s” kan ses.
4.4 Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktbetalning via PayPal eller – om den finns – ”köp på ett konto” eller ”delbetalning” via PayPal, vi ger din betalning data vid betalningen på PayPal (Europe) S. a. r. l. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (”PayPal”). Offentliggörande ska ske i enlighet med artikel 6 Punkt. 1 lit. b DSGVO och endast i den utsträckning som det är nödvändigt att den betalningstransaktionen.
PayPal förbehåller sig rätten för betalningsmetoder som kreditkort via PayPal, direktbetalning via PayPal eller – om den finns – ”köp på ett konto” eller ”delbetalning” via PayPal, genomförandet av en kreditupplysning. För detta ändamål, din betalning data kommer, där så är lämpligt, i enlighet med art. 6, Punkt. 1 lit. f DSGVO på Grundval av den legitima intresse av PayPal för att deras förmåga att betala för att kreditupplysningsföretag. Resultatet av kredit-kontrollera med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang, använder PayPal för tillämpningen av beslut om tillhandahållande av respektive metod. Kredit-information kan innehålla sannolikhet värden (så kallade Betyg värden). Så långt som Betyg värden som ingår i resultatet av kreditupplysning, de har sin grund i ett vetenskapligt erkänd matematisk-statistiska metoder. I beräkningen av Betyg värden för flödet av data, inklusive, men inte begränsat till-Adress. Ytterligare skydd av information, bland andra saker, till kreditbyråer, se sekretesspolicy för PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan invända att denna behandlingen av din information när som helst genom ett meddelande till PayPal. Men, PayPal, om tillämpligt, ska fortsätta att ha rätt att behandla dina personuppgifter, om det inte är för avtalsenliga betalningar som behövs.

5) rättigheter för de Berörda
5.1 gällande lag om dataskydd ger dig den person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter med omfattande den registrerades rättigheter (rätt till tillgång och intervention rättigheter), informerar vi dig nedan:
– Rätt till information i enlighet med artikel 15 i DSGVO;
– Rätten till rättelse enligt artikel 16 DSGVO;
– Rätten till Radering enligt artikel 17 DSGVO;
– Rätten till begränsning av behandling som avses i artikel 18 DSGVO;
– Rätt till information enligt artikel 19 DSGVO;
– Rätten att överföra data, i enlighet med artikel 20 DSGVO;
– Rätten till ett återkallande av samtycke enligt art. 7, Para. 3 DSGVO;
– Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 77 DSGVO.
5.2 rätt att göra invändningar
OM VI PROCESSEN INOM RAMEN FÖR EN BALANS MELLAN INTRESSEN, DERAS PERSONLIGA UPPGIFTER PÅ GRUND AV VÅR ÖVERGRIPANDE LEGITIMT INTRESSE HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST, AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DERAS SÄRSKILDA SITUATION, MOT DENNA BEHANDLING ÄR OFÖRENLIG MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN ÖVERKLAGANDE.
DU KAN ANVÄNDA DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, VI AVSLUTA BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VIDARE BEARBETNING, MEN ÄR FORTFARANDE RESERVERAD NÄR VI OBLIGATORISK SKYDDSVÄRDA KAN VISA SKÄL FÖR BEARBETNING, ÖVERVIKTEN AV SINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE FRIHETER, ELLER FÖR ATT FASTSLÅ, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.
DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS AV OSS FÖR ÄNDAMÅL SOM RÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, OCH DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST MOTSÄTTA SIG BEHANDLING BELASTNING AV PERSONUPPGIFTER FÖR ÄNDAMÅL AV SÅDAN REKLAM. DU KAN UTÖVA DEN MOTSÄGELSE SOM BESKRIVS OVAN.
DU KAN ANVÄNDA DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, VI AVSLUTA BEHANDLINGEN AV DIN INFORMATION FÖR DIREKT REKLAM.

6) tiden för bevarande av personuppgifter
Varaktigheten för lagring av personliga uppgifter kan beräknas på basis av den lagstadgade arkiveringstiden (t ex -, handels-och skattelagstiftning lagringstider). Efter att tidsfristen löpt ut, motsvarande uppgifter raderas om de är att uppfylla kontrakt eller Avtal förhandlingar och/eller vår del, har inget berättigat intresse av att ytterligare lagring.

7) obs om sekretesspolicy
För alla ytterligare databehandling, som går utöver den ovan beskrivna databehandling, den plattform som är ansvarig. För mer information om sekretesspolicyn för en Webshop kan du visa i sekretesspolicyn: https://bilstereo24.se/cookies/